Mecenášský klub Mehrin

Členství a benefity

Kruh Mehrin

1.500-4.999 Kč

« Pozvání na každoroční setkání všech členů Mecenášského klubu Mehrin
« Zasílání newsletteru s novinkami, informacemi o projektu a využití darovaných financí
« Vstup zdarma na všechny akce Malého Mehrinu (3-4 nové výstavy ročně, 10-15 přednášek, besed,
knižních křtů ročně)
« Jmenovité poděkování na webových stránkách

Kruh Fany Neudy

5.000-14.999 Kč

Vše, co nabízí Kruh Mehrin, plus:
« Komentovaná prohlídka výstavy v Malém Mehrinu s autorem výstavy
« Knihy vydané v edici Mehrin s podpisem autora nebo editora
« Dvě lahve špičkového košer vína od dolnorakouské firmy Hafner

Kruh rabína Šacha

15.000-49.999 Kč

Vše, co nabízí Kruh Mehrin a Kruh Fany Neudy, plus:
« Jmenovité poděkování ve Výroční zprávě Nadačního fondu
« Natočení rozhovoru s mecenášem v našem brněnském studiu
« Účast na každoročním setkání Mezinárodního poradního sboru tvořeného významnými
osobnostmi jako je ředitelka Židovského muzea v Berlíně Hetty Berg, bývalý prezident
Muzea holokaustu v Los Angeles Randol E. Schoenberg, americký židovský historik Michael
L. Miller a další
« V.I.P. vstupenky na některou z premiér Národního divadla Brno

Kruh Maharal

50.000+ Kč

Vše, co nabízí Kruh Mehrin, Kruh Fany Neudy a Kruh rabína Šacha, plus:
« Jmenovité poděkování ve vstupní hale nově zbudovaného muzea
« Večeře s významnou osobností v uzavřené společnosti, s možností diskutovat o dalším
směřování projektu
« Organizace návštěvy nejmodernějšího židovského muzea na světě (ANU – Museum of the
Jewish People) v Tel Avivu s výkladem vrchní kurátorky expozice
« Speciální přednáška pro firmu dle dohody

cs_CZCzech